Acasa

Denumire proiect: Sistem de alimentare cu energie, monitorizare, control si comunicatie pentru habitate temporare aflate in izolare – SIGHAB

Autoritatea contractanta: UEFISCDI

Nr. contract: 5 DPST/20.08.2013

Perioada de derulare: 2013-2015

Program: INOVARE

Subprogram: Dezvoltare Produse – Sisteme – Tehnologii