Etape si activitati

Descrierea etapelor si activităţilor proiectului

ETAPA I – Durata etapa: 5 luni (Luna 1 – Luna 4)

ETAPA I – rezumat

RST Etapa I

Activitatea 1.1. Analiza solutiilor actuale si cerintelor legislative in domeniul SIGHAB – Studiul solutiilor moderne in privinta echipamentelor mobile pentru alimentarea alternativa, monitorizarea si comunicatiile necesare in taberele de supravietuitori si in instalatii temporare cu destinatii speciale cu sau fara personal

Durata activitate: 2 luni (Luna 1- Luna 2)

Se vor analiza solutiile traditionale de alimentare cu energie pentru taberele de supravietuitori si instalatiile temporare insulare ale unor institutii pentru a vedea domeniul de putere si compunerea sistemului de generare, atat utilizand mijloace traditionale (generatoarele electrice cu combustibil fosil) cat si solutiile regenerabile (generare eoliana si fotovoltaica) cu respect pentru pozitionarea echipamentului in teritoriu si anotimpul in care se organizeaza amplasamentul. Ansamblul energetic va fi controlat de o centrala care permite si incarcarea bateriilor aflate in dotare. Se vor analiza solutiile de monitorizare perimetrala si interioara, de areal, a taberei, atat pentru asigurarea pazei si protectiei zonei cat si pentru optimizarea consumului la iluminatul ambiental pe timp de noapte. Se vor analiza solutiile de monitorizare a functiilor biologice vitale pentru personalul cheie din tabara cat si pentru subiectii aflati sub supraveghere medicala continua. Se vor analiza solutiile de comunicatie necesare pentru legatura dispozitivului cu exteriorul, atat in radiofonie cat si in comunicatii de date si gsm. Pentru comunicatia ocupantilor taberei intre ei si eventual cu exteriorul, folosindu-se telefoanele mobile personale. Se va studia posibilitatea introducerii unei centrale locale complexe radio si gsm.

Rezultate asteptate: Raport de cercetare

Activitatea 1.2. Elaborare model experimental – Elaborarea documentatiei de executie a modelului experimental pentru generarea alternativa, controlul sistemului, monitorizarea perimetrala si a parametrilor biologici

Durata activitate: 4 luni (Luna  2- Luna 4)

Elaborarea documentatiei de executie a modelului experimental pentru sistemul de alimentare format din electro-generator, turbina eoliana, panouri fotovoltaice, centrale integratoare si sistemul de baterii la care se adauga sistemele de suport mecanic pentru panourile fotovoltaice si catargul pe care se monteaza turbina eoliana. Elaborarea documentatiei de executie pentru sistemul IT al ansamblului, pentru sistemul de senzor perimetrar, pentru sistemul de comunicatii interne si externe si pentru sistemul de monitorizare al parametrilor biologici vitali pentru personal si subiecti.

Rezultate asteptate: Documentatia de executie

ETAPA II – Durata etapa:  12 luni (Luna 4 – Luna 15)

ETAPA II – rezumat

RST etapa II

Activitatea 2.1. Realizare model experimental SIGHAB

Durata activitate: 3 luni (Luna 4 – Luna 7)

Modelul experimental va fi realizat la scara, tinandu-se cont de scalabilitatea initial declarata a ansamblului, astfel incat desi componentele vor fi nominale, numarul acestora va fi redus astfel incat sa se poata proba functionalitatea ansamblului fara a fi nevoie sa se desfasoare intreaga complexitate a echipamentului propus. Aceasta reducere prin scalabilitate se va aplica pentru panourile fotovoltaice, capacitatea bateriei, numarul de senzori perimetrali si de areal si pentru sistemul de monitorizare al functiilor vitale. Se va proceda la realizarea modelului conform documentatiei elaborate, iar sistemul software va fi realizat astfel incat sa suporte scalabilitatea atat de la nivelul modelului cat si de la momentul realizarii prototipului, respectiv al productiei de serie.

Rezultate asteptate: Model experimental

Activitatea 2.2. Experimentarea partilor componente si a ansamblului modelului SIGHAB

Durata activitate: 2 luni (Luna 7 – Luna 8)

Experimentarea modelului va tine seama de realizarea prin scalabilitatea acestuia si va consta in verificarea solutiei mecanice de fixare si ale performantelor electrice in cazul centralei cu alimentare multipla, se va verifica functionalitatea software-ului din sistemul IT si modul in care s-a tinut seama de factorul uman si ergonomie, se vor testa ansamblurile de senzori perimetrali si de areal, functionalitatea complexului de telecomunicatii si al celui pentru monitorizarea functiilor biologice vitale. Dupa verificarea elementelor constitutive ale sistemului se va face o verificare a ansamblului pentru a vedea modul in care solutia IT poate gestiona si monitoriza intregul sistem. Se vor face ajustarile necesare.

Rezultate asteptate: Raport de experimentare/testare

Activitatea 2.3. Elaborarea caietului de sarcini initial pentru modelul experimental al sistemului SIGHAB

Durata activitate: 1 luna (Luna 9)

Se va elabora caietul de sarcini initial pentru modelul experimental, in care se vor preciza atat functionalitatile si modul de obtinere al acestora, cat si modurile de verificare si testare al gradului de indeplinire al acestor parametri.

Rezultate asteptate: Caiet de sarcini initial

Activitatea 2.4. Prezentarea si demonstrarea functionalitatii modelului SIGHAB si elaborarea manualului tehnic si de utilizare primar

Durata activitate: 1 luna (Luna 10)

Se va intocmi un raport referitor la modul in care a fost demonstrata functionalitatea sistemului, cu respect pentru usurinta de utilizare atat in operare cat si la operatiile de despachetare si impachetare, tinandu-se cont de mobilitatea proiectata a sistemului. Se vor intocmi manuale de prezentare tehnica si manuale de utilizare primare pentru sistem.

Rezultate asteptate: Raport de demonstrare / Manuale tehnice

Activitatea 2.5.  Studiu de fezabilitate tehnica

Durata activitate: 2 luni (Luna 11 – Luna 12)

Se face un studiu care sa probeze fezabilitatea solutiei tehnice adoptate si avantajele marcante ale acesteia fata de solutiile traditionale. Se va pune accent pe disponibilitatea sistemului pentru situatiile de urgenta conform proiectului, pe mobilitatea acestuia si solutiile ecologice inglobate in el.

Rezultate asteptate: Studiu de fezabilitate tehnica

Activitatea 2.6. Protejarea drepturilor de proprietate industriala pentru ansamblul SIGHAB

Durata activitate: 2 luni (Luna 11 – Luna 12)

Desi majoritatea componentelor sistemului exista pe piata, imbinarea lor intr-un ansamblu avand aceasta functionalitate si complexitate, reprezinta o idee inovatoare in sine si impreuna cu alte elemente inovative ce vor aparea pe parcursul cercetarilor, vor face subiectul unei cereri de brevet de inventie la OSIM.

Rezultate asteptate: Cerere brevet OSIM

Activitatea 2.7. Proiectarea şi  elaborarea documentației de analiză tehnico-economica

Durata activitate: 2 luni (Luna 12 – Luna 13)

Cu experienta acumulata in faza de cercetare, proiectare si realizare a prototipului si pe baza modificarilor si documentelor rezultate din experimentarea acestuia, se va trece la elaborarea documentatiei de analiza tehnico-economica.

Rezultate asteptate: Studiu de evaluare

Activitatea 2.8. Elaborarea documentatiei tehnice de realizare a produsului SIGHAB

Durata activitate: 2 luni (Luna 13 – Luna 14)

Pe baza documentatiei de model de experimentare si demonstrare se va elabora documentatia tehnica cu intreg fluxul tehnologic pentru realizarea produsului SIGHAB. Se are in vedere atat realizarea de subansambluri electrice si electronice, cat si componente mecanice speciale care intra in compunerea sistemului.

Rezultate asteptate: Documente de executie

Activitatea 2.9. Elaborare caiet de sarcini

Durata activitate: 1 luna (Luna 15)

Se va face elaborarea caietului de sarcini, tinandu-se cont de experienta acumulata pe model si cerintele specifice ale produsului final.

Rezultate asteptate: Caiet de sarcini intermediar

ETAPA III – Durata etapa: 13 luni (Luna 16 – Luna 28)

Etapa III – rezumat

RST etapa III

Activitatea 3.1. Proiectarea, realizarea, verificarea si experimentarea prototipului SIGHAB

Durata activitate: 4 luni (Luna 16 – Luna 19)

Se vor proiecta toate subansablurile sistemului in conditiile de realizare a produsului SIGHAB, pentru care se face prototip: sistemul de alimentare format din electro-generator, turbina eoliana, panouri fotovoltaice, centrale integratoare si sistemul de baterii la care se adauga sistemele suport mecanic pentru panourile fotovoltaice si catargul pe care se monteaza turbina eoliana. Elaborarea documentatiei de executie pentru sistemul IT al ansamblului, pentru sistemul de senzor perimetrar, pentru sistemul de comunicatii interne si externe si pentru sistemul de monitorizare al parametrilor biologici vitali pentru personal si subiecti. Pentru aceste subsisteme si pentru ansamblu se va realiza prototipul care va fi experimentat conform procedurilor din caietul de sarcini.

Rezultate asteptate: Documentatie prototip, prototip

Activitatea 3.2. Elaborare manual de prezentare a solutiei propuse

Durata activitate: 1 luna (Luna 19)

Se va elabora un mandat de prezentare comerciala, unul de prezentare tehnica si manualul de utilizare al produsului.

Rezultate asteptate: Manuale de prezentare: comercial, tehnic si de utilizare

Activitatea 3.3. Elaborarea documentatiei de pregatire a fabricatiei

Durata activitate: 4 luni (Luna 19 – Luna 22)

Se va pregati documentatia tehnologica de elaborare a produsului, avand in vedere toate specificatiile de mediu si de rigiditate mecanica.

Rezultate asteptate: Documentatie de fabricatie

Activitatea 3.4. Elaborarea documentatiei de executie

Durata activitate: 3 luni (Luna 22 – Luna 24)

Se va elabora si definitiva documentatia de executie electrica, electronica, mecanica si software pentru sistemul SIGHAB.

Rezultate asteptate: Documentatie de executie

Activitatea 3.5. Punere in functiune – testare si verificare prototip in scopul validarii

Durata activitate: 4 luni (Luna 25 – Luna 28)

Prototipul va fi testat de componentele functionale si in ansamblul sau, realizandu-se buletine de test conform procedurilor din caietul de sarcini.

Rezultate asteptate: Rapoarte de experimentare/ buletine de testare

Activitatea 3.6. Definitivarea caietului de sarcini

Durata activitate: 1 luna (Luna 28 )

Pe baza experientei acumulate la realizarea si testarea prototipului se vor definitiva specificatiile din caietul de sarcini, atat din punct de vedere tehnic cat si din cel al procedurilor de testare.

Rezultate asteptate: Caiet de sarcini final