Etapa 3

REZUMATUL ETAPEI III

RST etapa III

In cadrul etapei III de derulare a proiectului s-au realizat 6 activitati dupa cum urmeaza:

– Activitatea 3.1 – Proiectarea, realizarea, verificarea si experimentarea prototipului SIGHAB;

– Activitatea 3.2- Elaborare manual de prezentare a solutiei propuse;

– Activitatea 3.3 – Elaborarea documentatiei de pregatire a fabricatiei;

– Activitatea 3.4 – Elaborarea documentatiei de executie;

– Activitatea 3.5 – Punere in functiune – testare si verificare prototip in scopul validarii;

– Activitatea 3.6 – Definitivarea caietului de sarcini.

Activitatea 3.1. Proiectarea, realizarea, verificarea si experimentarea prototipului SIGHAB

In cadrul acestei activitati s-au proiectat toate subansablurile sistemului in conditiile de realizare a produsului SIGHAB, pentru care s-a realizat prototipul: sistemul de alimentare format din electro-generator, turbina eoliana, panouri fotovoltaice, centrale integratoare si sistemul de baterii la care se adauga sistemele suport mecanic pentru panourile fotovoltaice si catargul pe care se monteaza turbina eoliana. Elaborarea documentatiei de executie pentru sistemul IT al ansamblului, pentru sistemul de senzori perimetrali, pentru sistemul de comunicatii interne si externe si pentru sistemul de monitorizare al parametrilor biologici vitali pentru personal si subiecti.

Fata de modelul experimental, prototipul vine cu multiple imbunatatiri si module suplimentare care permit un plus de fiabilitate, flexibilitate, un plus de control si de monitorizare pentru componentele sistemului.

Componentele suplimentare sunt imbunatatiri ale sistemelor existente in modelul experimental cat si adaugiri de sisteme noi. Toate aceste sisteme se imbina pentru a crea un prototip performant care depaseste ca functionalitate modelul experimental

Activitatea 3.2. Elaborare manual de prezentare a solutiei propuse

In cadrul acestei activitati s-a elaborat un manual de prezentare comerciala, unul de prezentare tehnica si manualul de utilizare al produsului.

Datorita aspectului si functionalitatii modulare a prototipului, am optat pentru realizarea manualelor de utilizare pentru fiecare componenta a prototipului, aceasta abordare fiind un plus de flexibilitate pentru utilizatorul final si alegerea facila a componentei asupra careia utilizatorul se indreapta.

Activitatea 3.3. Elaborarea documentatiei de pregatire a fabricatiei

In cadrul acestei activitati s-a realizat documentatia tehnologica de elaborare a produsului, avand in vedere toate specificatiile de mediu si de rigiditate mecanica. In cadrul activitatii s-au realizat fise tehnologice individuale pentru toate componentele prototipului.

Activitatea 3.4. Elaborarea documentatiei de executie

In cadrul activitatii s-a elaborat si definitivat documentatia de executie electrica, electronica, mecanica si software pentru sistemul SIGHAB. In cadrul documentatiei se prezinta indeamananunt constructia sistemului de monitorizare a parametrilor, atat software cat si constructiv.

Activitatea 3.5. Punere in functiune – testare si verificare prototip in scopul validarii

In cadrul activitatii s-a testat prototipul, atat individual (testarea tututor modulelor componente ale acestuia), cat si ca ansamblu functional.

Activitatea 3.6. Definitivarea caietului de sarcini

Pe baza experientei acumulate la realizarea si testarea prototipului s-au definitivat specificatiile din caietul de sarcini, atat din punct de vedere tehnic cat si din cel al procedurilor de testare.

Fata de soluția tehnologica inovativa prezentata initial, prin cercetările întreprinse de echipele de specialisti reunite ale celor patru întreprinderi partenere, in cadrul acestei etape, s-au adus sistemului SIGHAB o serie de imbunatatiri si suplimentari tehnologice de ultima ora care sa sporească impactul la utilizator al sistemului si valoarea sa de întrebuințare si piața. Acestea sunt:

• Monitorizarea redundanta pentru sporirea siguranței funcționale a sistemului si o intima cunoaștere a stării consumabilelor din sistem (nivel de combustibil si ulei la electrogenerator, starea de incarnare a bateriei, etc)

• Monitorizarea de pe Internet cu un Portal Web având funcții de Dispecer, care sa permită managementul mai multor unitati SIGHAB aflate in dotare, in sensul funcționarii sau disponibilității pentru utilizare,

• Sporirea fiabilității informatice a sistemului si creșterea flexibilității acestuia in vederea dezvoltărilor ulterioare si integrării cu alte sisteme, s-a obținut prin cuplarea soluției de monitorizarea SCADA, cu o soluție de monitorizare LabVIEW pentru instrumente virtuale.