Obiective

PREZENTAREA IDEII PROIECTULUI

1. RELEVANŢA PROIECTULUI:

1.1. Ideea de proiect

In cadrul proiectului „Sistem de alimentare cu energie, monitorizare, control si comunicatie pentru habitate temporare aflate in izolare – SIGHAB ”, va fi dezvoltat un produs modular inovativ, ce va permite asigurarea celor mai bune conditii de desfasurare a activitatilor ce au loc in taberele de sinistrati, rezultate ca urmare a calamitatilor (situatiilor de urgenta).

1.2. Caracterul inovativ în raport cu state-of-the-art

Caracterul inovativ al solutiei propuse deriva din faptul ca sistemul este unul complet, dar in acelasi timp cu o foarte mare flexibilitate si usor adaptabil cerintelor situatiei. Transportul se poate face foarte facil datorita modularitatii sistemului, in containere, iar asamblarea se realizeaza usor si rapid.

Spre deosebire de celelalte solutii existente pe piata la nivel international, solutia prezenta se diferentiaza prin existenta urmatoarelor componente: sistemul de control inglobat; sistemul de senzori perimetrali si de mediu; sistem de monitorizare a functiilor biologice pentru supravietuitorii/personalul in stare de soc sau supus la effort.

1.3. Maturitatea tehnologiei este asigurata de faptul ca toti partenerii implicati in proiect au competente in proiectarea si realizarea subsitemelor componente, iar coordonatorul are o bogata experienta in oferirea de solutii tehnice

1.4. Existenta strategiei pentru protejarea proprietății intelectuale şi a know-how-ului

In cadrul planului de realizare s-au prevazut activitati de Protejare a dreptului de proprietate industriala care vor presupune:

–          pregatirea si depunerea documentatiei necesare cererii de brevet la OSIM;

–          inscrierea cererii de brevet;

–          publicarea cererii de brevet o data cu solicitarea publicarii;

–          monitorizarea situatiei stadiului examinarii cererii de brevet de inventie

–          obtinerea dreptului de proprietate intelectuala prin publicarea fasciculei de brevet

1.5. Existenta planului de realizare

In cadrul proiectului s-a definit in mod amanuntit planul de realizare cu prezentarea categoriilor de activitati. Pentru fiecare activitate s-au definit sarcinile alocate fiecarui partener, precum si categoriile de cheltuieli pe partner, subliniindu-se rezultatele asteptate.

1.6. Cunoașterea provocărilor tehnice

Pentru prezentul proiect provocarile tehnice deriva din complexitatea sistemului si a modului de interactiune dintre partile sale componente. Au fost identificate riscurile de natura tehnica ce pot aparea si s-a propus o serie de masuri de minimizare sau inlaturare a acestora.

2. OPORTUNITATEA DE PIAŢĂ (INTERN ȘI INTERNAȚIONAL):

2.1. Relevanta cererii pe piaţă

Dat fiind contextul legislativ actual precum si zonele de risc din Romania, aparitia unui astfel de sistem este absolut necesara, mai ales ca mobilitatea si adaptabilitatea sunt doua caracteristici unice care ii asigura succesul la nivel national.

2.2. Definirea pieţei ţintă

Piata tinta a fost definita tinand cont de toate grupurile de interes in ceea ce priveste situatiile de urgenta, formele de organizare temporare, precum si habitatele aflate in izolare

2.3. Realiste şi pe scară largă pentru dimensiunea pietei

Sistemul dezvoltat in urma implementarii proiectului va avea impact la nivel national, cu o valoare adaugata din punct de vedere economic sintetizata astfel:

– prin obiectivele sale, proiectul va permite dezvoltarea capacității CDI a partenerilor și angajarea acestora în procesul inovativ existent deja într-un domeniu de mare actualitate și importanță economică, socială și de mediu, cum este cel al energiilor regenerabile;

– pe ansamblul proiectului, atât prin aspectul de cercetare, cât și prin cel productiv, se va urmări aducerea și dezvoltarea în țară a competențelor și tehnologiilor necesare punerii în operă a sistemelor pentru situatii de urgenta.

2.4. Identificarea si explicarea barierelor la intrarea pe piaţă

Barierele la intrarea pe piata in cazul sistemului integrat sunt date de costurile suplimentare pe care consortiul ar trebui sa le suporte pentru a cuceri piata.

2.5. Soluţii pentru obstacolele impuse de piaţă

Fiind vorba in primul rand de bariere financiare, aceste pot fi cu usurinta indepartate tocmai prin apelarea la finantarea de la bugetul de stat.

3. POTENȚIALUL TEHNOLOGIEI SI PLANUL COMERCIAL:

3.1. Interesul existent si necesitățile clienților

In momentul de fata exista mai multe acte normative care reglementeaza modul de actiune in cazul unei situatii de urgent, modul de organizare si functionare a unei tabere de sinistrati, precum si  protectia civila.

Necesitatile in astfel de situatii (legea nr. 481/2004, Ordinul nr. 1184/2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi asigurarea activităţii de evacuare în situaţii de urgenţă, Ordinul nr. 1494/2006 al ministrului administraţiei şi internelor pentru aprobarea Normelor tehnice privind organizarea şi funcţionarea taberelor pentru sinistraţi în situaţii de urgenţă.) atat pentru autoritatile locale cat si pentru echipele de interventie sunt legate de posibilitatea unei interventii rapide si stabilirea asigurarii cu energie, asigurarea functionalitatii sistemelor de comunicatii, control centralizat, securizarea spatiului, monitorizarea parametrilor de mediu care au declansat starea de urgenta si nu in ultimul rand posibilitatea monitorizarii biologice a persoanelor aflate in dificultate.

3.2. Plan de execuţie existent (de afaceri / comercializare / distribuţie)

Anexat se regaseste planul de afaceri al carui scop este acela de a fundamenta din punct de vedere tehnic si economic prezenta propunere de proiect.

3.3. Dovezi existente de veridicitate tehnică

Sistemul intentioneaza sa asambleze intr-un tot unitar condus de un software proprietar si intr-o topologie proprie elemente constructive existente pe piata, ceea ce asigura nu numai veridicitatea solutiei propuse cat si eficienta economica a acesteia.

3.4. Strategii de marketing/ de distribuţie

Fiind vorba de un produs cu utilitate specifica si care se adreseaza unor nevoi clare ale unei categorii de potentiali clienti cu caracteristici deosebite, strategiile de marketing, respectiv distributie vor fi orientate pe contactul direct cu clientul.

4. CAPACITATEA DE MANAGEMENT:

4.1. Experiența de management în domeniul tehnologiei

Deoarece sistemul propus este inovativ prin prisma modului de asamblare si a compatibilitatii, este primordial ca pentru fiecare parte componenta sa existe o expertiza  a celui care se ocupa de respectivul subansamblu. Astfel toti partenerii implicate au o vasta experienta de management in domeniul tehnologiei utilizate.

4.2. Experiența de management în cadrul pieţelor ţintă

Experienta de management in cadrul pietelor tinta a consortiului este sustinuta de faptul ca fiecare partener are derulate mai multe proiecte de cercetare-dezvoltare-inovare pentru care piata tinta era de multe ori noua, dar abordarea a fost mereu una de succes, identificand-se de fiecare data beneficiarii reali ai rezultatelor iar transferul rezultatelor catre acestia realizandu-se conform proiectiilor.

4.3. Experienţa în cercetarea, dezvoltarea proceselor şi lansarea de inovaţii

Fiecare partener implicat are derulate sau in curs de derulare proiecte de cercetare, dezvoltare si inovare atat la nivel national cat si international.

4.4. Cunoştinţe care lipsesc din experiență/expertiză

Parteneriatul a fost format tocmai in scopul coagularii unei echipe de cercetare si a potentialului de implementare tehnologica necesara atingerii acestui proiect complex, astfel:

– SC Wing Computer Group SRL are experienta in soft, retele, IT si monitorizarea pacientilor dezvoltate in alte programe de cercetare;

-SC ISPE SA este unul dintre renumitele institute specializata in energetica, incluzand sursele regenerabile;

– SC UTI SA specialist in IT, probleme de securitate si monitorizare si telecomunicatii;

– SC ICPE ACTEL SA  specialist in instalatii de mare anvergura, inlcuzand platforme marime si alte surse de actionare electrica si platforme insulare de generare a energiei electrice, incluzand infrastructurile mecanice speciale de fixare si transport.

4.5. Profilul competențelor

Sistem puterehibrid retea-benzina (E85)-solar-vant : ISPE : – are competenţele şi calităţile manageriale necesare implementării şi promovării tehnologiilor ecologice inovative.

Sistem de control inglobat; Sistem de monitorizare a functiilor biologice pentru supravietuitorii/personalul in sare de soc sau supus efort : WING : – societatea realizeaza produse software pentru monitorizare complexa a retelelor de comunicatii; activitati de cercetare-dezvoltare in IT&C si biotehnologii si alte stiinte naturale si inginerie.

Sistem de senzori perimetrali si de mediu;  Centru de comunicatii externe/interne pentru personalul cheie : UTI: ofera servicii complete de privind securitatea informatiilor si securitatea comunicatiilor.

Sistem mecanic catarge si containere. Aditionale: pompe apa, purificatoare apa: ICPE-ACTEL : societatea ofera solutii si proiecte la cheie pentru sisteme si echipamente de actionari electrice bazate pe electronica de putere si microelectronica.

5. STABILITATEA ȘI SUSTENABILITATEA CONCEPTULUI:

5.1. Conceptul de piaţă

Piata a fost definita facandu-se o analiza atat a cerintelor din punct de vedere al situatiilor de urgenta ce pot surveni la nivel local, regional sau national, a principalilor beneficiari, cat si a utilitatii modulare a sistemului ce va fi dezvoltat.

5.2. Alte proiecte de dezvoltare / (sustenabilitate)

In ultimii 3 ani consortiul a derulat si finalizat 30 de proiecte de cercetare-dezvoltare-inovare, in valoare de de peste 40 milioane de lei.

Coordonatorul a derulat 9 contracte, in 2 dintre ele fiind chiar coordonator, dintre care 6 chiar in cadrul Programului Inovare.

SC ISPE SA a derulat 5 proiecte, unul dintre ele in cadrul Programului Inovare.

SC UTI GRUP SA a derulat 11 proiecte, 2 dintre ele in cadrul Programului Inovare.

SC ICPE ACTEL SA a derulat 5 proiecte, toate in cadrul Programului Inovare.

5.3. Suplimentarea cunoștințelor in cadrul instituției

Produsul ce se intentionezaa a fi realizat, atinge domeniile de generare clasica si regenerativa a energiei electrice, solutii inovative mecanice de suport si impachetare la transport, solutii integrate de comunicatii locale, biomonitorizarea subiectilor cu potential de risc, ele fiind tot atatea subiecte pentru a demonstra necesitatea unor cunostinte interdisciplinare cu un puternic caracter aplicativ pentru asamblarea intregului intr-un produs flexibil si adaptat unei piete de nisa in domeniul situatiilor de urgenta.

5.4. Plan de proiect existent / structura

Pentru proiectul depus exista un plan care vizeaza atingerea obiectivelor prin alocarea de resurse punctual pentru fiecare activitate in parte (financiare, umane, de timp) si evaluarea, corectarea si controlul in timp real a desfasurarii proiectului

5.5. Suficienţa informațiilor

Sistemul propus a fost inspirat de legislatia in domeniul situatiilor de urgenta, de alte reglementari in domeniu si de cunoasterea existenta a pietei in cadrul grupului de colaboratori cu o bogata experienta in amplasamente speciale mobile si cu o destinatie temporara.