Etapa 1

REZUMATUL  ETAPEI I

RST etapa I

In situatii de urgenta, in Romania exista zone expuse dezastrelor naturale (inundatii, alunecari de teren, cutremure) si este absolut necesar sa existe un plan de actiune in astfel de situatii atat din punct de vedere al resurselor umane cat si din punct de vedere al echipamentelor si a timpului de raspuns. Prin prezentul proiect, sistemul integrat propus vine sa raspunda cerintelor unei astfel de situatii, pentru realizarea unei tabere de refugiati, asigurand atat echipamentele necesare cat si logistica, avand un nivel mare de flexibilitate asigurat de posibilitatea modularii in functie de specificul situatiei si o mobilitate crescuta, putand fi transportat in containere si usor de asamblat.

Solutia este modulara in sensul ca se pot integra module specializate (pentru urmatoarele domenii: asigurarea cu energie, asigurarea comunicatiilor, asigurarea monitorizarii telemedicale, securitate perimetrala, transport containerizat al componentelor intregului sistem, sisteme auxiliare: iluminat si apa) intr-o component dependent de necisitati, oricare din modulele enumerate anterior putand fi prezente sau absente din configuratie.

Solutia aleasa trebuie sa fie scalabila in sensul ca pot fi interconecatate mai multe sisteme in paralel sub un control unitar tip SCADA pentru cresterea capacitatii energetic si extinderea serviciilor auxiliare oferite (comunicatii, monitorizare medicala, securitate perimetrala, etc.)

Sistemul poate fi flexibil din punct de vedere al alimentarii cu energie, in functie de zona de amplasament a taberei putand fi utilizate, separat sau in parallel, energie eoliana, solara, biogas sau de la generatoare diesel, ceea ce constituie un avantaj in operare. In principiu, taberele de refugiati trebuie sa permita accesul la alimentarea cu energie electrica din surse cat mai diferite, pentru a putea utiliza toate posibilitatile zonei de amplasare.

In situatii de urgenta este necesara o monitorizare a parametrilor vitali ai personalului cheie al taberei si ocupantilor taberei precum si transmiterea acestor parametri catre centrul de comanda.

Pentru asigurarea informarii, atat pentru ocupantii  taberei despre situatia externa cat si pentru legatura cu comandamentul superior privitoare la actiunile ce trebuie intreprinse si la starea taberei, este nevoie de un modul de comunicatii. Din punct de vedere al echipamentelor este necesar un grad variabil de dotare atat calitativ cat si cantitattiv cu echipamente energetice pentru a se ajunge la un sistem modular si scalabil din punct de vedere energetic