Etapa 2

REZUMATUL ETAPEI II

RST etapa II

 1. Realizare model experimental
 2. Realizarea modelului experimental la scara, tinandu-se cont de scalabilitatea ansamblului, avand in componenta un minim necesar pentru energizare:

  –          Turbina eoliana

  –          2 Panouri fotovoltaice

  –          Generator pe benzina

  –          Invertor, regulator de incarcare, baterii pentru stocarea energiei, panou de control.

  La aceasta varianta, considerata ca fiind o varianta minima pentru energizare, in scopul testarii functionalitatii si a capacitatii acesteia s-au adaugat sistemele de telecomunicatii si de supraveghere perimetrala cat si sistemul de bio-monitorizare.

  In acest fel am putut testa si sistemele conexe, pentru realizarea unui model experimental care depaseste varianta minima in care acesta poate fi construit.

 3. Experimentarea partilor componente si a ansamblului modelului SIGHAB
 4. Experimentarea subansamblelor s-a facut tinand cont de scalabilitatea modedelui. Dupa verificarea elementelor constitutive ale sistemului s-a realizat o verificare a ansamblului pentru a se vedea modul in care solutia IT gestioneaza si monitorizeaza intregul sistem.

 5. Elaborarea caietului de sarcini initial pentru modelul experimental al sistemului SIGHAB
 6. Caietul de sarcini initial prezinta functionalitatile modelului si modul de verificare si testare al gradului de indeplinire al parametrilor.

 7. Prezentarea si demonstrarea functionalitatii modelului SIGHAB si elaborarea manualului tehnic si de utilizare primar
 8. S-a elaborat manualul de utilizare primar pentru sistem intr-o varianta care sa tina cont de usurinta de utilizare si operare.

 9. Studiu de fezabilitate tehnica
 10. Studiul de fezabilitate tehnica prezinta modul in care s-au conturat variantele constructive in functie de necesitati. Varianta aleasa pentru modelul experimental este de departe cea mai buna optiune, datorita faptului ca putem realiza in conditii optime testele necesare tuturor subansamblelor care alcatuiesc sistemul.

  Fezabilitatea solutiei alese este sustinuta de analiza economica aferenta acesteia.

 11. Protejarea drepturilor de proprietate industriala pentru ansamblul SIGHAB
 12. In vederea protejarii drepturilor de proprietate industriala s-a depus la OSIM o cerere de brevet de inventie, avand titlul: “Metodă şi mod de realizare pentru un sistem modular container autonom cu energie regenerabilă, comunicaţie şi monitorizare perimetrală şi medicală destinat taberelor de sinistraţi şi altor instalaţii insulare”.

 13. Proiectarea şi  elaborarea documentației de analiză tehnico-economica
 14. Cu experienta acumulata in faza de cercetare, proiectare si realizare a modelului experimental se poate demara intocmirea unui studiu de evaluare a performantelor sistemului atat din punct de vedere tehnic, dar mai ales din punct de vedere al potentialilor clienti.

  In acest sens a fost intocmit un chestionar care vizeaza toate categoriile de clienti prin prisma variantelor constructive.

 15. Elaborarea documentatiei tehnice de realizare a produsului SIGHAB
 16. S-a realizat documentatia tehnica pe subansambluri, avand in vedere atat modulele electrice si electronice, cat si componentele mecanice care intra in componenta sistemului.

 17. Elaborare caiet de sarcini

S-a realizat caietul de sarcini intermediar, tinandu-se cont de experienta acumulata pe model si cerintele specifice ale produsului final.

            Modelul experimental SIGHAB  realizat este menit să integreze într-un sistem de tip SCADA de monitorizare şi control, care împreună cu un management IT, să ofere majoritatea serviciilor tehnice necesare unor tabere sau instalaţii insulare moderne care să asigure o sursă de energie neinteruptibilă, alimentată cu energie regenerabilă, dar şi cu capacitatea de a lucra cu un electrogenerator şi cu reţeaua electrică locală atunci când aceasta este disponibilă.

Pe langă această funcţie de energizare a sisemului sunt prezente facilităţi de comunicaţii de voce şi date pe fir şi wireless, precum şi de satelit, un sistem de monitorizare perimetrală cu senzori perimetrali şi circuit închis TV, un subsistem de monitorizare a parametrilor vitali (ECG, poziţie fizică, oximetrie, temperatură, ritm respirator) pentru supravegherea stării de sănătate a personalului taberei şi ai eventualilor pacienţi ai taberei şi un subsistem de echipamente auxiliare pentru iluminarea perimetrală şi pomparea şi filtrarea de apă. Toate acestea sunt controlate de un sistem de management IT dotat cu SCADA.

Pentru a asigura o maximă versatilitate sistemului, el este organizat modular, având la bază un container metalic de tip naval, care poate fi uşor transportat rutier şi are în componenţă subsitemele energetic, comunicaţii, monitorizare perimetrală, monitorizare parametrii vitali, echipamente auxiliare, management IT.